Activiteiten

09-11-2017 > 04-05-2018

Opleiding: Cursus Neurovasculaire Zorg
Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Details

12-01-2018 > 08-06-2018

Opleiding: Neurologische Zorg

Details

16-01-2018 > 31-05-2018

Opleiding: Neurologische zorg

Details

08-03-2018

Studienamiddag: Stroom als verlichting
Neurochirurgiegroep Wilrijk Antwerpen Malle Mortsel en Brai2n ism BVNV

Details

26-04-2018 > 27-04-2018

Congres: Tweedaags neurologisch - neurochirurgisch congres & Symposium Multiple Sclerose

Details

Opleiding: Neurologische zorg

16-01-2018 > 31-05-2018

Doelpubliek

 

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen en andere zorgverleners die werkzaam zijn op een neurologische, neurorevalidatie of neurochirurgische afdeling en zich verder willen bekwamen en bijscholen in dit domein.

 

Programma

 

De permanente vorming 'Neurologische zorg' werd ontwikkeld door een samenwerking tussen Odisee, BVNV (Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen) en het UZA (UZ Antwerpen). De inhouden werden afgetoetst binnen het werkveld.?

 

Opleidingsconcept

Naast een grondige theoretische basis ligt de nadruk op het toepassen en integreren van de geziene kennis. Verschillende thema's uit de neurologie, neurochirurgie en neurorevalidatie worden vanuit een holistisch denkkader en vanuit verpleegkundig perspectief behandeld. De aanpak is interactief en interdisciplinair. We voorzien in coaching van de cursist en geven bijzondere aandacht aan de groepsdynamiek en netwerking.

 

Inhoud

Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel

Klinische neurologische diagnostiek

Niet-klinische neurologische diagnostiek

Infecties van het zenuwstelsel

Neuro-oncologie (incl chirurgische behandeling)

Cerebrovasculaire aandoeningen: infarcten

Cerebrovasculaire aandoeningen: bloedingen

Multidisciplinaire neurologische benadering: ergotherapie en kinesitherapie

Multidisciplinaire neurologische benadering: logopedie en dietiek

Dementie

Centraal en perifere degeneratieve ziekten

Parkinson en parkinsonisme

Ethische en juridische aspecten binnen de neurologie

Neuro-immunologie (incl GB – MG)

Neuro-immunologie verdieping in Multiple sclerosis

Epilepsie

Epilepsiemonitoring

Pijn (fysiologie & verpl. assessment) - vertigo

Hoofdpijn

Neurotrauma - liquorcirculatiestoornissen

Verpleegkundige aspecten bij neurotrauma: neurologische parameters - ventrikeldrainage

Omgaan met gedrags- en emotionele gevolgen van NAH

 

Evaluatie

De opleiding wordt afgerond met een schriftelijk examen en een observatieopdracht met schriftelijke neerslag.

 

Studiegeld: 575 €

Voor meer info & inschrijvingen: http://dvo.odisee.be/gezondheidszorg/neurologische-zorg


Locatie

UZ Antwerpen

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem

Informatie

Folder