Activiteiten

13-09-2018

Opleiding: Parkinsonzorg
Parkinson Zorgwijzer organiseert in het najaar 2018 opnieuw de opleiding Parkinsonzorg

Details

01-10-2018

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg

Details

12-01-2018 > 08-06-2018

Opleiding: Neurologische Zorg ism Arteveldehogeschool

Details

16-01-2018 > 31-05-2018

Opleiding: Neurologische zorg ism Odisee en UZA

Details

09-11-2017 > 04-05-2018

Opleiding: Cursus Neurovasculaire Zorg
Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Details

Overzicht van onze opleidingen

Neurologische Zorg ism Arteveldehogeschool

Deze opleiding wil de specifieke deskundigheid bevorderen van huidige en toekomstige neuroverpleegkundigen in het bijzonder maar ook van andere zorgverleners in de zorg voor de neuropatiënt en zijn omgeving.

Door het aanreiken van actuele kennis, inzichten, vaardigheden en attituden zal deze opleiding een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van diverse competenties.

 
Verschillende thema’s uit de neurologie, neurochirurgie en neurorevalidatie worden uitgewerkt vanuit een verpleegkundig perspectief en in samenwerking met deskundigen van andere disciplines. Op deze manier kan een hoogstaand kwalitatief antwoord gegeven worden op de complexe zorgvraag die uitgaat van de patiënt met een neurologische of neurochirurgische problematiek.
 
De bijscholing bestaat uit zes cursusdagen en deelname aan het congres van de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen.
Na het voorstellen van hun paper, ontvangen de geslaagden het ‘Certificaat Neurologische Zorg’.
Deze opleiding wordt georganiseerd door de Arteveldehogeschool Gent in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Neuro-

De start is gepland in januari 2018.

Meer info is terug te vinden via deze link.


Periode: 12-01-2018 > 08-06-2018

Details

Cursus Neurovasculaire Zorg

Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Voor alle verpleegkundigen die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de neurovasculaire zorg en paramedici werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU zoals ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Doel

De deskundigheid van de verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met beroerte patiënten te vergroten. De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk dat rond een beroerte patiënt  is opgebouwd. Dit verzorgingsnetwerk bestaat uit deskundigen zoals artsen (neuroloog en huisarts), verpleegkundigen (thuiszorg), kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers en psychologen als uit ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van de patiënt. Om die zorg te coördineren, behoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen is er kennis van zake nodig.

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage ook heel veel praktijkgerichte aanpak. In het kader van het nieuwe ‘Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden’  (in voege sinds 08.08.2014) zal dergelijke opleiding/bijscholing zeker nodig zijn om op een beroertezorgafdeling te mogen functioneren.

Opzet

De cursus bestaat uit:

  1. Opleiding neurovasculaire zorg (8 lesdagen) met een algemene opleiding waarbij de anatomie, de  pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
  2. Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
  3. Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
  4. Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke
  5. Het schrijven van een paper vervolledigt de opleiding. De paper heeft als doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. De paper wordt verdedigd op vrijdag 04/05/2018
  6. Schriftelijk examen op vrijdag 04/05/2018
  7. Het congres van de Belgian Stroke Council - 02/12/2017

Programma

Verder informatie te verkrijgen bij dhr/ Michiel Nemegeer - michiel.nemegeer@vives.be - 050 30 51 87

Start

Opleiding bestaat uit 8 lesdagen:

09/11 en 10/11/2017
23/11 en 24/11/2017
07/12 en 08/12/2017
BSC congres op 02/12/2017
Paperverdediging  en schriftelijk examen op 04/05/2018

Inschrijvingen

Deelnameprijs cursus: € 700 - Maximum aantal deelnemers = 35

Inbegrepen:

koffiepauzes en lunch 
cursusmap
BSC congres

Educatief verlof werd aangevraagd.

Annulatie

Indien je NIET aanwezig kunt zijn gelieve per email te annuleren aan heidi.descheemaecker@vives.be.

Annuleren gebeurt conform onze inschrijvings- en annulatievoorwaarden

De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Certificering

Getuigschrift van gevolgde opleiding in het kader van permanente vorming


Periode: 09-11-2017 > 04-05-2018

Details

Parkinsonzorg

Parkinson Zorgwijzer organiseert in het najaar 2018 opnieuw de opleiding Parkinsonzorg

 

 

Omschrijving

Deze gespecialiseerde opleiding voor verpleegkundigen, logopedisten, diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten en (neuro)psychologen bestaat uit een gemeenschappelijke deel van 4 lesdagen gevolgd door 2 beroepsspecifieke lesdagen. Tijdens de laatste gemeenschappelijke dag wordt de verworven kennis getoetst aan de hand van een multiple choice examen en het ter plaatsen uitwerken van een interdisciplinaire casus.

Door het aanbieden van opleidingen voor verschillende zorgverleners, trachten we de kennis en vaardigheden omtrent de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme te vergroten. Hierbij wordt er sterk de nadruk gelegd op de interdisciplinaire samenwerking die noodzakelijk is om de optimale zorg te bieden. Daarom bestaat elke opleiding uit een aantal gemeenschappelijke dagen, aangevuld met beroepspecifieke dagen.
 

Wanneer 

  • Gemeenschappelijke opleidingsdagen: donderdag 13, 20 & 27 september 2018 en 25 oktober 2018
  • Beroepsspecifieke opleidingsdagen: donderdag 11 & 18 oktober 2018

 
Waar

Iers College
Janseniusstraat 1
3000 Leuven

Kostprijs inschrijving

Inschrijvingsgeld: € 600 (lunch inbegrepen)
te storten op het rekeningnummer van
 Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen VZW
IBAN BE06 7370 3559 6922 - BIC KREDBEBB

Alle info en inschrijven via: http://www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be/opleidingen/Periode: 13-09-2018

Details

Neurologische zorg ism Odisee en UZA

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen en andere zorgverleners die werkzaam zijn op een neurologische, neurorevalidatie of neurochirurgische afdeling en zich verder willen bekwamen en bijscholen in dit domein.

Programma

De permanente vorming 'Neurologische zorg' werd ontwikkeld door een samenwerking tussen Odisee, BVNV (Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen) en het UZA (UZ Antwerpen). De inhouden werden afgetoetst binnen het werkveld.?

Opleidingsconcept

Naast een grondige theoretische basis ligt de nadruk op het toepassen en integreren van de geziene kennis. Verschillende thema's uit de neurologie, neurochirurgie en neurorevalidatie worden vanuit een holistisch denkkader en vanuit verpleegkundig perspectief behandeld. De aanpak is interactief en interdisciplinair. We voorzien in coaching van de cursist en geven bijzondere aandacht aan de groepsdynamiek en netwerking.

 

Inhoud

Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel

Klinische neurologische diagnostiek

Niet-klinische neurologische diagnostiek

Infecties van het zenuwstelsel

Neuro-oncologie (incl chirurgische behandeling)

Cerebrovasculaire aandoeningen: infarcten

Cerebrovasculaire aandoeningen: bloedingen

Multidisciplinaire neurologische benadering: ergotherapie en kinesitherapie

Multidisciplinaire neurologische benadering: logopedie en dietiek

Dementie

Centraal en perifere degeneratieve ziekten

Parkinson en parkinsonisme

Ethische en juridische aspecten binnen de neurologie

Neuro-immunologie (incl GB – MG)

Neuro-immunologie verdieping in Multiple sclerosis

Epilepsie

Epilepsiemonitoring

Pijn (fysiologie & verpl. assessment) - vertigo

Hoofdpijn

Neurotrauma - liquorcirculatiestoornissen

Verpleegkundige aspecten bij neurotrauma: neurologische parameters - ventrikeldrainage

Omgaan met gedrags- en emotionele gevolgen van NAH

 

Evaluatie

De opleiding wordt afgerond met een schriftelijk examen en een observatieopdracht met schriftelijke neerslag.

 

Studiegeld: 575 €

Voor meer info & inschrijvingen: http://dvo.odisee.be/gezondheidszorg/neurologische-zorg


Periode: 16-01-2018 > 31-05-2018

Details

Postgraduaat Neurologische Zorg

 

Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor tal van aandoeningen aan het centraal en perifeer zenuwstelsel. Vrijwel iedereen krijgt in z’n leven te maken met een neurologische aandoening, al is het in de directe omgeving. De impact van een leven met een neurologische aandoening is echter groot.

Vermits de vele gezichten van de neuroverpleegkunde is het onmogelijk om tijdens de opleiding verpleegkunde studenten volledig voor te bereiden op de zorg voor alle patiënten met een neurologische aandoening. Gezien de complexiteit hebben deze patiënten nood aan bekwame en competente zorgverleners, niet enkel verpleegkundigen. Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening vraagt nog meer dan elders in de gezondheidszorg een zeer uitgebalanceerde interdisciplinaire aanpak.

 

In het kader van levenslang leren stelt de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen (BVNV) daarom het postgraduaat Neurologische Zorg voor.

Dit postgraduaat is het resultaat van een duurzame samenwerking tussen de BVNV, de Belgian Stroke Council en vier Vlaamse hogescholen: Artevelde hogeschool, Odisee hogeschool, University College Leuven- Limburg  en katholieke hogeschool Vives.
 

Het postgraduaat richt zich in de eerste plaats op neuroverpleegkundigen, maar biedt zeker ook een meerwaarde voor andere paramedici. Bovendien zijn de huidige opleidingen neurologische zorg en neurovasculaire of beroertezorg geïntegreerd in het postgraduaat. Verder vind je maar liefst twee nieuwe modules: de voortgezette opleiding neurologische zorg en de voortgezette opleiding neurochirurgische zorg.

 

Terwijl in de verschillende modules van het postgraduaat de patiënt en z’n omgeving centraal staan, stelt de organisatie van het postgraduaat de zorgverlener zelf centraal.
 

Wij vinden het belangrijk dat elke verpleegkundige of paramedicus toegang heeft tot elke module van het postgraduaat zonder urenlange verplaatsingen en zonder al te veel te moeten surfen naar aanbod en inhouden.

De samenwerking tussen de BVNV en de hogescholen garandeert daarom niet alleen een uitstekende kwaliteit van opleiding, maar ook een totaalaanbod waaruit jij gericht kan selecteren welke opleiding het beste bij jou past.

 

Op deze manier hopen we, samen met jou, de kwaliteit van zorg voor neurologische patiënten te verbeteren. Als clinical leader weet je vast wel hoe kwetsbaar deze patiënten zijn en besef je dat een degelijke kennis onontbeerlijk is om je klinische expertise verder op te bouwen.
 

Het postgraduaat biedt je kansen om te groeien tot gespecialiseerde neuroverpleegkundige of, voor verpleegkundigen  met een academische achtergrond, tot Advanced Nurse Practitioner.

Voor elks wat wils dus!


Periode: 01-10-2018

Details